Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

oferta


pl en de

NAPRAWY I BUDOWA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

offer_1_1.jpg

offer_1_2.jpg

offer_1_3.jpg

offer_1_4.jpg

offer_1_5.jpg

offer_1_6.jpg

offer_1_7.jpg

offer_1_8.jpg

offer_1_9.jpg

offer_1_12.jpg

1.  Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej:

2.  Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej:

3.  Budowa i modernizacja podtorza kolejowego:

4.  Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego w zakresie:

5.  Pełny zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy)

6.  Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego:

7.  Naprawy i bieżące utrzymanie oraz wykonywanie okresowych przeglądów budynków infrastruktury kolejowej

8.  Przygotowanie i obsługa realizacji budowy i modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej w zakresie:

9.  Spedycja i transport materiałów nawierzchni kolejowej i maszyn do robót torowych


[ powrót ]