Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoWybór najkorzystniejszej oferty 2010-02-05
W dniu 5 lutego 2010 Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Skierniewice".

W wyniku badania i oceny pięciu złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano Ofertę nr 5 złożoną przez Konsorcjum Warszawa-Skierniewice, w skład którego wchodzą:
- Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Warszawa
- PKP Energetyka S.A. Warszawa
- Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku.

Zakres niniejszego zadania realizowanego w ramach Etapu II, Lot „A” modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź obejmuje odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), tj. linię nr 1 od km 3,900 do km 61,350.
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
• Dokumentacji projektowej, w tym:
- dokumentacji przedprojektowej
- projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.
• Realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:
- nawierzchnia i podtorze,
- urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),
- urządzenia i systemy telekomunikacyjne,
- sieć trakcyjna,
- urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,
- obiekty inżynieryjne,
- perony i obiekty kubaturowe,
- przejścia i przejazdy,
- DSAT.

[ powrót ]