Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoJubileusz 55-lecia PPM-T Sp. z o.o. 2009-11-20
20 listopada br. pod honorowym patronatem Wojewody Pomorskiego Pana Romana Zaborowskiego oraz Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pana Zbigniewa Szafrańskiego uroczyście obchodziliśmy jubileusz 55-lecia działalności Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno – Torowego sp. z o.o. w Gdańsku, będącego kontynuatorem Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych w Gdańsku (DOM Gdańsk) oraz Zakładu Maszyn Torowych w Gdańsku (DOT Gdańsk).
DOM Gdańsk został powołany do życia Zarządzeniem nr 56 Ministra Kolei z 4–tego marca 1954r. jako jeden z 9-ciu oddziałów działających w ramach Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych w celu ”prowadzenia sposobem zmechanizowanym robót związanych z naprawą i utrzymaniem torów kolejowych”.
W 2000 roku w/w zakłady połączono w jeden podmiot pod nazwą Zakład Napraw Infrastruktury, a od 1 września 2001 roku, w oparciu o ustawę „o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe” przekształcono w spółkę prawa handlowego pod nazwą Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o.
W ciągu swojej 55 letniej historii firma realizowała zadania na terenie całego kraju, jak również poza granicami Polski. Można powiedzieć, iż nie ma obecnie na sieci PKP żadnego odcinka torów kolejowych, który nie byłby remontowany lub modernizowany przez DOM–y.
Jubileuszowe obchody rozpoczęto koncelebrowaną mszą świętą w intencji byłych i obecnych pracowników przedsiębiorstwa, odprawioną w kościele św. Elżbiety w Gdańsku.
Uroczyste obchody jubileuszu 55-lecia odbyły się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku z udziałem przedstawicieli Ministra Infrastruktury, władz województwa i miasta Gdańska. Na uroczystość przybyły również władze i przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., spółek utrzymaniowych, Politechniki Gdańskiej, Urzędu Transportu Kolejowego, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej i współpracujących firm, a także obecni i byli pracownicy Spółki.
Na wstępie Zarząd Spółki przybliżył zebranym historię firmy, a także obecną działalność Spółki.
W wystąpieniu podkreślono, iż firma w każdym roku działalności osiąga dodatni wynik finansowy, wprowadza nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, legitymuje się certyfikatem ISO 9001: 2001 oraz uzyskała licencję „na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy”.
W rankingu firm w latach 2003-2005 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o. o. w Gdańsku zostało sklasyfikowane przez Instytut Bankowości i Klub Gepardów Biznesu na 113 miejscu w Polsce wśród firm odznaczających się wysoką dynamiką wzrostu wartości rynkowej w branży transportu, a w 2006 roku znalazła się w prestiżowym gronie „Gazel Biznesu” jako przedsiębiorstwo osiągające bardzo dobre wyniki finansowe i będące rzetelnym partnerem.
W trakcie uroczystości głos zabrali między innymi przedstawiciele Ministra Infrastruktury, Wojewoda Pomorski, przedstawiciele władz miasta Gdańska, przedstawiciele Politechniki Gdańskiej oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. gratulując Spółce osiągnięć i życząc dalszego pomyślnego rozwoju.
W dalszej części przedstawiciele władz wojewódzkich oraz resortowych wręczyli szczególnie wyróżniającym się pracownikom Spółki odznaczenia państwowe i resortowe, zaś Zarząd Spółki odznaki honorowe „Zasłużony dla PPMT”. Honorowe odznaki Spółki wręczono również osobom spoza firmy zasłużonym dla jej działalności.
Uroczystość zakończył występ zespołu Pieśni i Tańca z Malborka.

Lista osób odznaczonych:

"Złoty Medal za Długoletnią Służbę":
- Roman Nierzwicki

"Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
- Eugeniusz Dąbek
- Zbigniew Magierowski

"Zasłużony dla Transportu RP":
- Marzenna Majewska
- Marek Hejmann

"Zasłużony dla Kolejnictwa":
- Zbigniew Jaszewski
- Andrzej Kopczyński
- Andrzej Kowalczyk
- Roman Matuszczak
- Wojciech Pierowicz
- Waldemar Puszkarski
- Zbigniew Szlachcikowki
- Tadeusz Wojciechowski

"Honorowa Odznaka Okolicznościowa" Zarządu Miejskiego OSP w Gdańsku:
- Roman Usik
- Stanisław Jabłoński
- Eugeniusz Łoziński
- Zygmunt Schroeder

"Srebrna Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP":
- Leszek Linkner
- Grzegorz Grzegorowski
- Marian Bystryk
- Eugeniusz Łoziński

Odznaka "Zasłużony dla PPM-T Sp. z o.o.”:
- Zygmunt Bąk
- Piotr Brzeziński
- Henryk Kiełczyński
- Stanisław Stempski

Za szczególne osiągnięcia dla rozwoju Spółki PPM-T honorową odznakę "Zasłużony dla PPM-T Sp. z o.o.” otrzymali:
- prof. dr hab. inż. Bożysław Bogdaniuk
- Witold Mazur

Ponadto Spółka PPM-T została wyróżniona:
- "Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP"
- "Honorową Odznaką Okolicznościową" Zarządu Miejskiego OSP w Gdańsku.

Warto nadmienić, że w trakcie uroczystej gali z okazji Święta Kolejarza zorganizowanej w Warszawie przez Centralę PKP SA odznaczenie państwowe "Srebrny Krzyż Zasługi" otrzymał nasz pracownik pan Wiktor Wiszniewski.
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_foto

[ powrót ]