Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoNasza budowa laureatem konkursu 2009-09-28
Projekt "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź. Etap I: odcinek Skierniewice - Łódź Widzew", w realizacji którego brało udział między innymi Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., otrzymał nagrodę drugiego stopnia w konkursie "Budowa Roku 2008" organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
PPM-T Sp. z o.o. uczestniczyło w tej inwestycji jako cżłonek konsorcjum i zrealizowało następujące roboty:
1. Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej z wbudowaniem warstwy ochronnej w km 7,200-12,000 (4,800 kmt)
2. Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej na stacji Łódź Andrzejów (1,174 kmt)
3. Budowa 3 rozjazdów 60E1-1:12-500, 1 rozjazdu 60E1-1:9-300 oraz 3 rozjazdów S49-1:9-300
4. Wbudowanie mat antywibracyjno-antyhałasowych na odcinku od km 10,550 do km 11,900
5. Likwidacja 1 rozjazdu krzyżowego i 6 rozjazdów zwyczajnych.
news_fotonews_fotonews_foto

[ powrót ]