Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoSeminarium 2006-05-17
W dniach 11-12.05.2006 odbyło się seminarium dla kadr prowadzących naprawy maszyn i sprzętu, organizujących i planujących prowadzenie napraw, osób mających wpływ na wybór maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego utrzymania nawierzchni kolejowej oraz osób odpowiadających za zgodne z przepisami utrzymanie i eksploatację pojazdów szynowych.

W seminarium udział wzięło 95 osób.

Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia:
1. Warunki i tryb wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego..
2. Wymagania Transportowego Dozoru Technicznego dotyczące urządzeń poddozorowych i zakładów prowadzących naprawy i modernizacje.
3. Nowe technologie smarowania i dobór środków smarnych.
4. Czystość cieczy hydraulicznych i smarujących.
5. Nowe możliwości napędów jazdy roboczej i transportowej pojazdów szynowych na przykładach istniejących i pracujących maszyn.
6. Nowe kierunki zastosowań maszyn budowlanych w naprawach nawierzchni kolejowej. Pojazdy dwudrogowe.
7. Sprzęt drobny – najczęściej występujące usterki i ich usuwanie.
8. Eksploatacja maszyn z napędem hydraulicznym w warunkach zimowych.
9. Przykłady najczęściej występujących usterek w maszynach torowych i przyczyny ich powstawania.

Prelekcje prowadzone były przez przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru Technicznego, przedstawicieli instytucji i firm zajmujących się wskazaną wyżej tematyką.

Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną.
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_foto

[ powrót ]