Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoInformacja prasowa 2007-01-01
Spółka Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno — Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku została utworzona 1 września 2001r. jako Spółka prawa handlowego. Jedynym udziałowcem Spółki są Polskie Koleje Państwowe S.A. Podstawowa działalność, jaką zajmuje się Spółka to wykonywanie napraw, budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz naprawy maszyn torowych.
Należy również dodać, iż powstanie Spółki związane było z przekształceniami przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Dlatego też Spółka jest uważana za bezpośrednią następczynię dawnego Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych w Gdańsku z jego 50-cio letnią tradycją związaną z realizacją przedsięwzięć z zakresu budowy, napraw i utrzymania nawierzchni kolejowej.
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno — Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz specjalistycznym sprzętem. Prowadzi działalność na terenie całej Polski. W okresie 5-ciu lat swojego istnienia realizowało zadania z zakresu napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w różnych częściach Polski. Wykonywało roboty torowe związane z modernizacją linii kolejowych na trasie Kutno-Piła, Szczecin — Świnoujście, Katowice — Tczew, Warszawa — Łódź oraz roboty utrzymaniowe dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czy SKM w Trójmieście.
Jednocześnie Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno — Torowe Sp. z o.o. w okresie
5-ciu minionych lat udoskonalało organizację pracy i podniosło efektywność zarządzania.
Należy również podkreślić, iż w każdym roku Spółka osiągała dodatni wynik finansowy.
Również rok 2006r. Spółka zamknęła dodatnim wynikiem finansowym.
Misją Spółki stało się hasło „bezpieczeństwo użytkowników dróg kolejowych to nowoczesne technologie w ich utrzymaniu oraz nasza praca”.
Powyższe działania zaowocowały uzyskaniem przez Spółkę w roku 2004 certyfikatu ISO
9001:2001.
W rankingu firm w latach 2003-2005r. opublikowanym w 2006r. przez Instytut Bankowości Spółdzielczej i Klub Gepardów Biznesu PPM-T Sp. z o.o. w Gdańsku zostało sklasyfikowane na 113 miejscu w Polsce wśród firm odznaczających się wysoką dynamiką wzrostu wartości rynkowej w branży transport, gospodarka magazynowa i łączność.
Również w tym samym roku w rankingu redakcji dziennika „Puls Biznesu” Spółka znalazła się w prestiżowym gronie „Gazel Biznesu”, czyli przedsiębiorstw osiągających bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijających oraz będących rzetelnymi partnerami biznesowymi. W rankingu tym Spółka zajęła 912 miejsce w kraju na 3 389 sklasyfikowanych firm i 70 pozycję w województwie pomorskim.
Jak już wcześniej wspomniano niewątpliwym atutem firmy jest doświadczona i wykwalifikowana kadra pracownicza mogąca realizować najbardziej skomplikowane zadania, a tym samym będąca gwarantem wysokiej jakości wykonywanych robót oraz odpowiedni park maszynowy.
Sukces firmy to efekt konsekwentnej polityki zarządzania mającej na celu dążenie do racjonalizacji ponoszonych kosztów, doskonalenie organizacji pracy i dbałość o wizerunek firmy jako profesjonalnego i wyspecjalizowanego wykonawcy.

[ powrót ]