Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoZaproszenie do składania ofert na dostawę maszyny drogowo torowej 2017-09-04
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na dostawę maszyny drogowo torowej – dwudrogowej zgrzewarki szyn i zaprasza do składania ofert na dostawę wymienionej wyżej maszyny.

Warunki udziału w postępowaniu i opis przedmiotu zamówienia zostały zawarte w zaproszeniu do składania ofert i zostaną udostępnione na prośbę zainteresowanego podmiotu.
Informacji udzielają:
Eugeniusz Dąbek tel.: 58 721 51 75 w. 154, e-mail: e.dabek@ppmt.com.pl
Jarosław Dybcio tel.: 58 721 51 75 w. 300, e-mail: j.dybcio@ppmt.com.pl
Magdalena Czupajło tel.: 58 721 51 75 w. 301, e-mail: m.czupajlo@ppmt.com.pl

Uwaga: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.10.2017 r.

[ powrót ]