Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoPrzetarg na sprzedaż środków trwałych 2015-12-02
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp.z o.o. w Gdańsku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nw. środków trwałych:

(L.p.; Sekcja; Nazwa środka trwałego; Stan ŚT; Typ; Nr fabryczny; Rok prod.)
1; SIW; Samochód ciężarowy /GD 7246N/; wyeksploatowany; VW LT 32;
WV1ZZZ2DZ2H027671; 2002
2; SBZ; Samochód ciężarowy /GD 0931R/; wyeksploatowany; VW LT 32;
WV1ZZZ2DZ3H021008; 2003
3; SBZ; Wózek motorowy - złom; niekompletny; WŻA-10L; 721; 1984
4; SMK; Samochód ciężarowy /GD2091W/; wyeksploatowany; VW LT 32;
WV1ZZZ2DZ3H032539; 2003
5; SMK; Spycharka gąsienicowa; do remontu; TD-7H; 25614; 1996
6; SMK; Spycharka gąsienicowa; do remontu; SG-15; 137; 1990
7; SMK; Tokarka; niekompletna; HICHON-5      1722; 1986
8; SGK; Frezarka pionowa; do naprawy; FSS 315/2PS; 314553/115; 1983
9; SGK; Frezarko-centrówka; niesprawna; FZWD 160; 44585; 1985
10; SGK; Piec hartowniczy; do naprawy; POK-72; 131/74; 1974
11; SGK; Tokarka CNC; do naprawy; WNE 570-1000; 032/906/01; 1988
12; SGK; Wagon tech-gospodarczy - złom; wyeksploatowany; 23K (XG); 815189; 1973
13; SGK; Wagon tech-gospodarczy - złom; wyeksploatowany; 23K (XG); 815203; 1977
14; SGK; Wagon tech-gospodarczy - złom; wyeksploatowany; 23K (XG); 815188; 1975
Data i miejsce przetargu:
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp.z o.o. w Gdańsku
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 17
Dział ds. Gospodarki Maszynami i Sprzętem - pok. nr 304

Środki trwałe można ogladać w dni robocze w godz. 7.00 - 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. (058) 721-51-75 w. 301
Pisemne oferty zawierające propozycję cenową, należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, pok. nr 301 - w terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 10:00
Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2015 r., o godz.10:30

Zastrzeżenia:
1 - sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują jednakową cenę
2 - sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia części lub całego przetargu pisemnego - bez podania przyczyny

[ powrót ]