Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
Dzierżawa lokomotyw 2014-02-24
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, zainteresowane jest dzierżawą lokomotyw wraz z obsługą na okres od II kwartału 2014 do końca 2014 roku.

Dzierżawa dotyczy lokomotyw:
1. Lokomotywa spalinowa SM42
2. Lokomotywa spalinowa M62/ST44
3. Lokomotywa elektryczna ET
4. Innych podobnych funkcjonalnie
Lokomotywy muszą posiadać dopuszczenie do prowadzenia pociągów towarowych po liniach kolejowych PKP PLK S.A.
Lokomotywy przeznaczone do prac manewrowych będą zatrudnione średnio po 8 godz. dziennie (możliwa praca 12 godzinna oraz całodobowa).

Oferty prosimy przesyłać na adres Spółki lub na adres e-mail: ppmt@ppmt.com.pl

Dodatkowe informacje:
Piotr Hardt
tel. (058) 721-51-75 w. 302
e-mail: p.hardt@ppmt.com.pl

[ powrót ]