Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoJubileusz 10-lecia Spółki 2011-09-23
Spółka Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku została utworzona 01 września 2001r. jako Spółka prawa handlowego. W roku bieżącym obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. Jedynym udziałowcem Spółki były do dnia 04.01.2007r. Polskie Koleje Państwowe S.A. a od dnia 05.01.2007r. są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się w Ratuszu Głównego Miasta w dniu 23 września 2011r. udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz reprezentanci gdańskich uczelni, przedstawiciele stowarzyszeń oraz firm współpracujących z Naszą firmą jak również władze Spółki oraz obecni i byli pracownicy.
Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystości 10 lecia Spółki byli m. in.
• Jakub Kapturzak - przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury,
• Michał Owczarczak - W-ce Wojewoda Pomorski,
• Ryszard Świlski - W-ce Marszałek Województwa Pomorskiego,
• Maciej Lisicki - Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska,
• Andrzej Pawłowski - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ,
• Janusz Reluga - przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego,
• Mirosław Chaberek - przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego,
• Arkadiusz Ostojski - przedstawiciel Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - Politechniki Gdańskiej.
Na wstępie Prezes Spółki powitał wszystkich obecnych a następnie przypomniał historię powstania oraz dzisiejszą działalność i osiągnięcia naszej firmy.
Po zakończeniu wystąpienia Prezesa Zarządu odbyła się uroczystość wręczenia najbardziej zasłużonym pracownikom Spółki odznaczeń państwowych i resortowych oraz firmowych:

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostali odznaczeni:
1) Jerzy Gruba,
2) Roman Lipka,
3) Mirosław Schramka.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostali odznaczeni:
1) Małgorzata Falgowska,
2) Waldemar Klugiewicz,
3) Czesław Stec.

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” nadanym przez Ministra Infrastruktury zostali odznaczeni:
1) Jerzy Karpiński,
2) Zbigniew Kurp,
3) Andrzej Łobocki,
4) Bogdan Wohlert

- Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kolejnictwa” nadanym przez Ministra Infrastruktury zostali odznaczeni:
1) Jacek Ruszkiewicz,
2) ppłk Jacek Wiercioch.

- Odznaką Honorową „Zasłużony dla Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o.” nadaną przez Zarząd Spółki zostali odznaczeni:
1) Roman Zakrzewski,
2) Marek Robaczewski.

- Ponadto Zarząd Spółki przyznał nagrody rzeczowe dla:
1) Adama Dąbrowskiego,
2) Kazimierza Leśniewicza.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili:
• Michał Owczarczak - V-ce wojewoda pomorski, który podkreślił wkład Spółki w realizację inwestycji kolejowych na terenie województwa pomorskiego, życząc firmie dalszych osiągnięć. Ponadto w dowód uznania za wybitne zasługi dla województwa pomorskiego wręczył Zarządowi Spółki nadany przez Wojewodę Pomorskiego Medal „Sint Sua Praemia Laudi”;
• Ryszard Świlski - V-ce marszałek województwa pomorskiego, który nawiązał do robót inwestycyjnych i modernizacji prac torowych, wykonywanych przez Spółkę na terenie województwa pomorskiego oraz życząc dalszego, owocnego jej rozwoju;
• Maciej Lisicki - V-ce Prezydent m. Gdańska, który nawiązał do prac wykonywanych przez firmę na terenie miasta Gdańska, w tym budowę nowej linii tramwajowej Gdańsk-Chełm, przekazując jednocześnie od władz miasta życzenia dalszych sukcesów;
• Jakub Kapturzak - przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury odczytał okolicznościowy list od V-ce Ministra Infrastruktury;
• Andrzej Pawłowski - Członek Zarządu Spółki PKP PLK S. A. podkreślił rolę Spółki przy realizacji inwestycji PKP PLK S. A.;
• Arkadiusz Ostojski - Prodziekan Politechniki Gdańskiej nawiązał w swoim wystąpieniu do współpracy pomiędzy Uczelnią a Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno – Torowym;
• Jan Bogusławski - Prezes Zarządu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, który podkreślił duży wkład Zarządu Spółki w pracę Federacji;
• ksiądz kapelan Stanisław Świerczek - złożył wszystkich pracownikom Spółki życzenia dalszych osiągnięć i sukcesów.

Na zakończenie uroczystości 10-lecia jubileuszu wystąpiło z mini recitalem trio skrzypcowe Pani Katarzyny Rogalskiej.
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto

[ powrót ]