Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoRewitalizacja linii 353 Poznań Wschód – Skandawa rozpoczęta 2011-08-11
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. dnia 11 sierpnia 2011 roku podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa" na terenie IZ Bydgoszcz.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych oraz użytkowych m.in. poprzez przywrócenie rozkładowej prędkości V=120km/h.
Zakres umowy o wartości 24 458 965,78 zł brutto obejmuje:
• opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej;
• kompleksową wymianę nawierzchni torowej na odcinku Janikowo – Inowrocław w torze nr 1 w km 89,928 – 97,853 oraz w torze nr 2 w km 91,337 – 96,350
• wymianę 6 szt. rozjazdów na stacji Janikowo;
• przebudowę wraz z modernizacją 2 przejazdów kategorii A;
• oczyszczanie tłucznia w torze nr 2 w km 96,350 – 97,810
• wykonanie robót towarzyszących w branży automatyki i elektroenergetycznej.

[ powrót ]