Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoNagroda w Konkursie „Budowa Roku 2010” 2011-07-04
Miło nam poinformować, że konsorcjum, w skład którego wchodziła firma Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o., została uhonorowana Nagrodą II Stopnia w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod nazwą „Budowa Roku 2010”.
Nagrodę przyznano za realizację zadania „Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap I od stacji Biała Podlaska do stacji Terespol - granica państwa”.

W ramach robót zmodernizowano nawierzchnię torową oraz perony na stacjach: Ogrodniki, Perkowice, Chotyłów, Dorynka i Kobylany. Rozebrano 39 istniejących rozjazdów i zbudowano nowe. Wykonano odwodnienie torów - rowy umocnione (25,598 km) oraz rowy nieumocnione (8,918 km). Zmodernizowano 5 mostów i 8 przepustów. Wykonano nowy tunel pasażerski, przejazdy i przejścia w poziomie toru oraz drogi równoległe, a także roboty w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na stacjach Biała Podlaska Rozrządowa, Chotyłów, Małaszewicze, Terespol, Mędraki i Magdalenka. Zmodernizowano też sieć trakcyjną w zakresie torów głównych oraz wykonano ekrany akustyczne o łącznej długości 3495 m.
Po modernizacji tory oraz sieć trakcyjna są dostosowane do ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością 120 km/h.
Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy. Inwestorem prac była spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

[ powrót ]