Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoPodpisanie umowy na rewitalizację linii kolejowej nr 131 2011-06-13
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. zawarło w dniu 13 czerwca 2011 roku umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Tczew”.

Zakres robót obejmuje:
• kompleksową wymianę nawierzchni torowej w torze nr 1 na szlaku Laskowice Pomorskie – Warlubie w km 423,367 – 437,958;
• naprawę czterech przejazdów kategorii A;
• modernizację oświetlenia przejazdów;
• wykonanie robót towarzyszących w branży automatyki i elektroenergetycznej.

Wartość netto kontraktu 22 600 677,36 zł.
Przewidziany termin realizacji do 30 listopada 2011r.

[ powrót ]