Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoPodpisanie umowy na modernizację linii nr E65 2011-05-28
W dniu 27 maja 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa - Gdynia w obszarze LCS Malbork.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum w składzie: Trakcja Polska S.A. Warszawa, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., PKP Energetyka S.A., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., „INTOP Warszawa” Sp. z o.o.

Zakres prac obejmuje modernizację 51 km dwutorowej linii kolejowej, w tym:
- wymianę ponad 110 km torów
- wymianę ponad 120 km sieci trakcyjnej
- budowę 2 mostów, 11 wiaduktów i dwóch przejść dla pieszych pod torami
- montaż prawie 7 km ekranów dźwiękochłonnych
- montaż 34 urządzeń do odpłaszania zwierząt
- budowę 10 przejść dla zwierząt pod torami.

Termin realizacji zaplanowano na listopad 2013 roku.

[ powrót ]