Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoWybór najkorzystniejszej oferty 2011-01-26
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w dniu 26 stycznia 2011 roku podała do publicznej wiadomości wyniki postępowania pn: „Modernizację przystanku SKM Wzgórze św. Maksymiliana”. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana propozycja konsorcjum w składzie:
1.      Trakcja Polska S.A.,
2.      Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.,
3.      Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A.

Konsorcjum zrealizuje inwestycję za łączną wartość brutto w wysokości 11 340 590,50 zł.

W ramach konsorcjum Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. zrealizuje roboty branży torowej, mostowej, srk i sieci trakcyjnej.

[ powrót ]