Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_foto56-lecie przed 10-leciem działalności 2010-11-19

PO KOLEI O KOLEI - DLA KOLEI

W tej firmie wszystko jest nietypowe. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że jeśli mowa jest o kolei, to będzie „straszno i śmieszno”. Permanentny kryzys i narzekanie. Zakłady upadają, pracownicy strajkują... Aż trudno uwierzyć, że może być przedsiębiorstwo, które dobrze prosperuje, zleceń i kontraktów ma pod dostatkiem, stać je na nowoczesny tabor i park maszynowy, jest konkurencyjne na rynku i w dodatku jest czysto polskie. Oto jak wyglądała PPM-T:

DROGA do SUKCESU

Zmieniała się nazwa, ale nie profil działalności, styl i ludzie. W listopadzie 2010 roku w Dworze Artusa w Gdańsku, przy okazji Święta Kolejarza, uroczyście obchodzono 56-lecie działalności przedsiębiorstwa, będącego kontynuatorem dwu firm: Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych w Gdańsku (zwanego potocznie DOM Gdańsk) i Zakładu Maszyn Torowych (DOT Gdańsk). W roku 2000 połączono oba te zakłady w podmiot o nazwie Zakład Napraw Infrastruktury, a od 1 września 2001 przekształcono (w oparciu o Ustawę z 8 września 2000r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „PKP”) w spółkę prawa handlowego o nazwie: POMORSKIE PRZEDSIEBIORSTWO MECHANICZNO – TOROWE Sp. z o. o. (PPM-T). Zatem w przyszłym roku firmę czeka nowy jubileusz.
- Przez te 56 lat prac było tak dużo, że chyba nie ma obecnie w sieci PKP żadnego odcinka, który nie byłby remontowany lub modernizowany przez nas, lub inne DOM-y – uśmiecha się prezes Zarządu Paweł Kanabaj.
I dodaje, że niewiele byłoby sukcesów, gdyby nie wspólny wysiłek kierownictwa i całej załogi oraz jasno wytyczonych celów akceptowanych przez pracowników.
- Korzystający z 56 lat doświadczeń przedsiębiorstwa, nasi pracownicy z równą swobodą radzą sobie z nowoczesnymi technologiami napraw nawierzchni torowej, jak i maszynami do robót torowych. Wydział obróbki skrawaniem, stając na wysokości standardów i wymagań , dostarcza produkty finalne realizując w pełni samodzielnie cały proces technologiczny. Własne biuro konstrukcyjno-technologiczne opracowuje nowoczesne rozwiązania, stosowane zarówno w produkcji części zamiennych, jak umożliwiające wprowadzenie na rynek nowatorskich wyrobów – naszej własnej konstrukcji i produkcji.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno- Torowe posiada liczne licencje i świadectwa poświadczające uprawnienia. Szczyci się wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Wymieńmy te ostatnie:
- W najnowszym (z listopada 2010) rankingu „Rzeczpospolitej” zostało umieszczone na liście 2 tys. polskich firm (z nr 1590), będąc tam jedną z nielicznych spółek kolejowych. O miejscu w rankingu decydowała wielkość przychodów.
- Otrzymało nominację w XII (najnowszej) edycji Konkursu Promocyjny” Lider Rynku” w kategorii: Firma (działająca w zakresie robót związanych z budową dróg szynowych i kolei podziemnej).
- Transportowy Dozór Techniczny ponownie przyznał Certyfikat Zarządzania Jakością potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 (listopad 2010r.)
- Urząd Transportu Kolejowego nadal Certyfikat bezpieczeństwa potwierdzającego akceptację przyjętego przez PPM-T systemu zarządzania bezpieczeństwem(listopad 2010)
- Spółka zajęła I miejsce w województwie pomorskim w rankingu Gepardów Biznesu-2009r.

Wyróżniający się pracownicy zostali z okazji jubileuszu 56-lecia odznaczeni:
- Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:
1.Leszek Linkner
2.Eugeniusz Łoziński
3.Stanisław Puckowski
4.Grzegorz Wojdylak

- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: Jadwiga Szczęśniak

- Odznaki honorowe Ministra Infrastruktury otrzymali:
1.Zasłużony dla Transportu RP: Marek Zimnicki
2.Zasłużony dla Kolejnictwa: Grażyna Czujak, Tadeusz Pestka.

Uroczystość zaszczycili swoim udziałem min. wojewoda pomorski p. Roman Zaborowski, marszałek województwa pomorskiego p. Mieczysław Struk, dyrektor departamentu w Ministerstwie Infrastruktury p. Tomasz Warsza, członek zarządu PKP PLK S.A. p. Zbigniew Zarychta.

PPM-T uczestniczy w wielu inwestycjach infrastruktury kolejowej na terenie Polski. Zaangażowane jest też w przebudowie linii kolejowej E-65 Gdynia – Warszawa, Warszawa –Łódż. Przed dwoma laty wybudowała nową linię tramwajową - Gdańsk Chełm.
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto
news_fotonews_fotonews_foto

[ powrót ]