Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

praca


pl en de
Stypendia fundowane 2013-06-03
Program stypendium fundowanego w Spółce Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku jest programem długofalowym mającym na celu zapewnienie Spółce doboru odpowiedniej kadry pracowniczej w określonych profilach jej działalności oraz związania się Spółki i studenta – przyszłego pracownika.


Stypendium fundowane ukierunkowane jest dla studentów spełniających określone wymagania Spółki. W trakcie trwania stypendium Student i Spółka związani są umową, dzięki, której Student otoczony jest merytoryczną opieką najlepszych specjalistów Spółki oraz ma zagwarantowane zatrudnienie po ukończeniu studiów.
Jednocześnie skorzystanie z możliwości odbycia nieodpłatnych staży zawodowych, umożliwia wcześniejsze zapoznania się Studenta z działalnością Spółki, sprawdzenia w praktyce zawodowej zdobytej wiedzy oraz zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.
Ponadto Spółka w porozumieniu i za zgodą odpowiednich Dziekanatów Uczelni umożliwia studentom pisanie prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich) w sposób gwarantujący studentom jak najlepsze przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne jej wykorzystanie. Możliwe jest również ustalenie tematów prac dyplomowych pod kątem realnych projektów czy aspektów działalności naszej Spółki w porozumieniu i uzgodnieniu przez Dziekanaty Uczelni.

Aplikacje o stypendium fundowane należy kierować na adres ppmt@ppmt.com.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Biura Zarządu Spółki.

Regulamin i wniosek dostępny w dziale DO POBRANIA.

[ powrót ]