Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

historia


pl en de
history1.jpg

history2.jpg

history3.jpg

history4.jpg

W 1954 r. utworzono Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Gdańsku, znany przez dziesięciolecia jako DOM. Działalność Oddziału polegała na wykonywaniu napraw głównych i bieżących nawierzchni kolejowej, kompleksowych naprawach podtorza, świadczeniu usług związanych z obsługą geodezyjną robót torowych, jak również opracowaniu dokumentacji technologicznej napraw torów. Od 1954 r. do końca 2001r. DOM zmodernizował większość linii na terenie byłej Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, biorąc również udział w robotach nawierzchniowych na terenie Katowic, Szczecina i Koszalina. Gdy w drugiej połowie lat 60, kupiono nowoczesne na owe czasy maszyny do robót torowych firmy Plasser & Theurer, pojawiła się potrzeba naprawy i utrzymania tych maszyn. Stało się konieczne powołanie do życia wyspecjalizowanej jednostki naprawczej. W ten sposób w 1971 r. rozpoczął działalność Zakład Maszyn Torowych w Gdańsku, znany aż do roku 2000 - jako DOT. Działalność zakładu była wysoce specjalizowana, i polegała na wykonywaniu napraw okresowych (średnich i głównych) wieloczynnościowych maszyn do robót torowych firmy Plasser & Theurer. Ponadto zakład świadczył usługi naprawcze w zakresie regeneracji części i podzespołów hydrauliki siłowej i pneumatyki, regenerował i produkował części do maszyn i urządzeń, a także wykonywał usługi z zakresu prac ślusarskich i montażowych. Dodatkową działalnością zakładu było świadczenie usług z zakresu obróbki skrawaniem - w tym na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Obie jednostki przez dziesięciolecia stanowiły nieodłączną część przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", a doświadczenie załóg w dziedzinie konstrukcji i naprawy maszyn, a także w zakresie budowy i remontu nawierzchni kolejowych, skutkowało wysoką jakością świadczonych przez nie usług.

Od 1 listopada 2000r., Zakład Maszyn Torowych w Gdańsku - decyzją naczelnego dyrektora sektora Infrastruktury Kolejowej - został połączony z Zakładem Napraw Infrastruktury. W efekcie powstał Zakład Zmechanizowanych Napraw Infrastruktury w Gdańsku. Nowa jednostka organizacyjna PKP S.A. zawierała w sobie zakresy działalności dotychczasowych zakładów, skupiając w sobie blisko 35-letnie doświadczenie załogi w dziedzinie konstrukcji i napraw maszyn, jak i również blisko 55-letnie doświadczenie zakładu w zakresie budowy i remontów nawierzchni kolejowej.

W prowadzenie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, a także realizacja wyżej opisanych działań doprowadziły do podjęcia przez Zarząd PKP S.A. uchwały o powołaniu 9 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na bazie Zakładów Napraw Infrastruktury, Zakładów Zmechanizowanych Napraw Infrastruktury oraz Zakładów Mostowych, i tak z dniem 31 sierpnia 2001r., na podstawie Zarządzenia Nr 41 Zarządu PKP S.A. z dnia 30 sierpnia 2001r. postawiono w stan likwidacji PKP S.A. Zakład Zmechanizowanych Napraw Infrastruktury w Gdańsku, i na jego bazie utworzono spółkę pod nazwą Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku - Umowa Spółki Rep. A Nr 1551/2001 oraz wpisaniem tej Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000039372, z dnia 29 sierpnia 2001r.