Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

kontakt


pl en de

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 17
tel./fax +48(58) 721 55 78
ppmt@ppmt.com.pl

KRS nr 0000039372
Regon 192547620
NIP 583-27-54-002
Kapitał zakładowy 50 042 500 zł (wpłacony w całości)


centrala gdańsk      sekcje

sekcje


Sekcja Gdańsk
ul. Sandomierska 17
80-051 Gdańsk
tel./fax +48(58) 721 56 66
magazyn tel. +48(58) 721 52 81
e-mail: sgk@ppmt.com.pl

Sekcja Gdynia
ul. Osada Kolejowa 5A
81-220 Gdynia
tel. +48(58) 721 14 75
fax +48(58) 721 21 17
e-mail: sga@ppmt.com.pl

Sekcja Malbork
ul. Słoneczna 11
82-200 Malbork
tel./fax +48(55) 612 13 88
e-mail: smk@ppmt.com.pl

Sekcja Inowrocław
ul. Magazynowa 41
88-100 Inowrocław
tel./fax +48(52) 356 34 83
e-mail: siw@ppmt.com.pl

Sekcja Bydgoszcz
ul. Sygnałowa 10
85-633 Bydgoszcz
tel./fax +48(52) 518 54 49
e-mail: sbz@ppmt.com.pl

Baza Nawierzchniowa Maksymilianowo
ul. Warsztatowa 6
86-021 Maksymilianowo
tel./fax +48(52) 518 32 18
e-mail: bnm@ppmt.com.pl