Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

kontakt


pl en de

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 17
tel./fax +48(58) 721 55 78
ppmt@ppmt.com.pl

KRS nr 0000039372
Regon 192547620
NIP 583-27-54-002
Kapitał zakładowy 50 042 500 zł (wpłacony w całości)


centrala gdańsk      sekcje

centrala gdańsk


Sekretariat / Zarząd
tel./fax +48(58) 721 55 78
ppmt@ppmt.com.pl

Dział ds. pracowniczych
tel. +48(58) 721 51 40
m.stacinska@ppmt.com.pl

Dział ds. ekonomicznych i sprzedaży usług
tel. +48(58) 721 53 11
ekonomiczny@ppmt.com.pl

Dział ds. gospodarki maszynami i sprzętem
tel. +48(58) 721 51 75
mechaniczny@ppmt.com.pl

Dział ds. przygotowania i organizacji robót
tel. +48(58) 721 92 12
techniczny@ppmt.com.pl

Dział ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
tel. +48(58) 721 57 05
zaopatrzenie@ppmt.com.pl

Dział ds. przygotowania produkcji
tel. +48(58) 721 94 16
ppmt6@ppmt.com.pl
(Na powyższy adres e-mail prosimy kierować zapytania ofertowe)

Dział ds. finansowo-ksiegowych
tel. +48(58) 721 91 73
finansowy@ppmt.com.pl

Ochrona środowiska
tel. +48(58) 721 55 70
os@ppmt.com.pl

Dyspozytor
tel. +48(58) 721 92 40
dyspozytor@ppmt.com.pl