Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

kontakt


pl en de

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 17
tel./fax +48(58) 721 55 78
ppmt@ppmt.com.pl

KRS nr 0000039372
Regon 192547620
NIP 583-27-54-002
Kapitał zakładowy 50 042 500 zł (wpłacony w całości)


centrala gdańsk      sekcje